In the end I only have myself to blame

 
couple art
black and white Superthumb
 
För jag borde veta bättre vid det här laget, jag vet bättre, men jag är inte redo att släppa.
Jag vill inte gå vidare. Även fast jag borde, även fast det vore för mitt eget bästa.
 
Jag vill bara stanna upp i det här, en timma, en minut, en sekund
till.